ΦΕΚ 2477/Β/03.10.2013 – Θετικός Κατάλογος

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Οικ. 91173
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2477/Β/03.10.2013

Τροποποίηση υπουργικής απόφασης του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

id: 316

Κατεβάστε εδώ το αρχείο