ΦΕΚ 2477/Β/03.10.2013 – Τροποποίηση υπουργικής απόφασης του θετικού καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Οικ. 91173 2477/Β/03.10.2013 Τροποποίηση υπουργικής απόφασης του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει