ΦΕΚ 24/B/21.1.1998 – Έγκριση καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδ/των για το Δημόσιο

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YA Φ21/οικ 88/1998 24/B/21.1.1998  Έγκριση καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδ/των για το Δημόσιο και όλους τους φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθένειας