ΦΕΚ 250/Β/13.03.98 – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 96/8/ΕΚ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ 5497/1998 250/Β/13.03.98 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 96/8/ΕΚ «σχετικά με τα τρόφιμα για δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους»