ΦΕΚ 251/B/13.3.1998 – Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συντ. φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YA 14275/1998 251/B/13.3.1998  Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συντ. φαρμάκων
για όλους
τους ασφαλιστικούς φορείς
και το Δημόσιο.