ΦΕΚ 252/A/18.11.2013 – Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο:  Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4208
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 252/Α/18.11.2013

Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 3 σχετικά με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ

id: 321

Κατεβάστε εδώ το αρχείο