ΦΕΚ 2528/Β/23.09.2014 – Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 4438
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2528/Β/23.09.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6311/2014 (Β΄390) κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2013, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές.

id: 362

Κατεβάστε εδώ το αρχείο