ΦΕΚ 2543/Β/10.10.2013 – Σύσταση & Συγκρότηση Επιτροπής διαπραγμάτευσης ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 90168
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2543/Β/10.10.2013

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

id: 317

Κατεβάστε εδώ το αρχείο