ΦΕΚ 2543/Β/10.10.2013 – Σύσταση & Συγκρότηση Επιτροπής διαπραγμάτευσης ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 90168 2543/Β/10.10.2013 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)