ΦΕΚ 2561/B/02.07.2018 – Επιτρεπόμενα όρια δαπανών ΕΟΠΥΥ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.46157 2561/B/02.07.2018 Τροποποίηση (3η) της με αριθμ. Γ3γ/Γ.Π.37400/19-05-2017 (Β’ 1752) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017