ΦΕΚ 25/Α/09.02.2007 – Συμβάσεις υπέρ νομικών προσώπων Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο:  Νόμος 3257/07

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 25/Α/09.02.2007

Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπ. Υγείας. Το κεφάλαιο Β αναφέρεται στις επτά νέες Υγειονομικές Περιφέρειες (ΔΥΠΕ). Επίσης το έκτο άρθρο (σελ. 583) αναφέρεται στην αλλαγή της διαδικασίας συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΦ και τον ορισμό Προέδρου και Αντιπροέδρου.

id: 198

Κατεβάστε εδώ το αρχείο