ΦΕΚ 2621/B/16.10.2013 – Εκχώρηση και Συμψηφισμός Ποσού

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση ΔΥ5γ/οικ.94451
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2621/B/16.10.2013

Εκχώρηση και συμψηφισμός ποσού 52.017.731,52 €, ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών

id: 319

Κατεβάστε εδώ το αρχείο