ΦΕΚ 262/A/16.12.2011 – Σχετικά με τον συμψηφισμό του τέλους εισόδου στη λίστα και του rebate για το 2011

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 262/A/16.12.2011 

Σχετικά με τον συμψηφισμό του τέλους εισόδου στη λίστα και του rebate για το 2011 με εκκρεμή χρέη των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και την εξόφληση με ομόλογα λήξεως 2011 (άρθρο 6 παράγραφοι 4 & 5)