ΦΕΚ 262/A/16.12.2011 – Συμψηφισμός Τέλους Εισόδου στη Λίστα και Rebate 2011

Νομοθετικό Κείμενο:  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 262/A/16.12.2011

Σχετικά με τον συμψηφισμό του τέλους εισόδου στη λίστα και του rebate για το 2011 με εκκρεμή χρέη των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και την εξόφληση με ομόλογα λήξεως 2011 (άρθρο 6 παράγραφοι 4 & 5)

id: 252

Κατεβάστε εδώ το αρχείο