ΦΕΚ 262/Α/23.12.2008 – Προμήθεια φαρμακείων ιδιωτικών κλινικών σε νοσοκομειακή τιμή

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 3730/2008 262/Α/23.12.2008 

Άρθρο 15-Προμήθεια φαρμακείων ιδιωτικών κλινικών σε νοσοκομειακή τιμή