ΦΕΚ 2673/31.05.2022 – Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής συνταγογράφησης ανασφάλιστων με ισχύ από 1.7.2022 – YA ΓΠ.οικ. 30268: Νέα ΥΑ/ Συμμετοχή ΑΣΘΕΝΩΝ/ Ανασφάλιστοι/ Συνταγογράφηση

Sorry you have no rights to view this post!