ΦΕΚ 2673/Β/31.05.2022 – ΥA – Ανασφάλιστοι – Συνταγογράφηση ΕΣΥ- ΣΗΠ- Εξαιρέσεις – 01.07.2022

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. ΓΠ.οικ. 30268 2673/Β/31.05.2022

Υπουργική Απόφαση

Ανασφάλιστοι – Συνταγογράφηση ΕΣΥ- ΣΗΠ- Εξαιρέσεις – 01.07.2022