ΦΕΚ 2675/Β/02.10.2012 – «Εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 4052/12 (ΦΕΚ 41/Α’)»

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 94274 2675/Β/02.10.2012 «Εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 4052/12 (ΦΕΚ 41/Α’)»

Σχετικά με τη μεταφορά
της αρμοδιότητας τιμολόγησης των φαρμάκων στον ΕΟΦ