ΦΕΚ 274/Α/14/11/2002 – Συμμόρφωση Διοίκησης σε Δικαστικές Αποφάσεις – Προαγωγή Δικαστών Διοικητικών Δικαστηρίων στο Βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας

Νομοθετικό Κείμενο:  Νόμος – 3068/02

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 274/Α/14/11/2002

Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις.

id: 158Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο