ΦΕΚ 2767/B/7.7.2020 – Κανόνες τήρησης αποστάσεων λόγω COVID-19 (καταργεί την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42887 2767/B/7.7.2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19