ΦΕΚ 2793/Β/16.10.2012 – Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υ. Α. Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.100500

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2793/Β/16.10.2012

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.97018/8-10-2012 (ΦΕΚ 2719/Β/8-10-2012) Υπουργικής Απόφασης

id: 277

Κατεβάστε εδώ το αρχείο