ΦΕΚ 2793/Β/16.10.2012 – Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.97018/8-10-2012

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υ. Α. Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.100500 2793/Β/16.10.2012 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.97018/8-10-2012 (ΦΕΚ 2719/Β/8-10-2012) Υπουργικής Απόφασης