ΦΕΚ 28/Α/14.02.2012 – ΦΕΚ-ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ-ΝΟΜΟΣ 4046

Νομοθετικό Κείμενο:  Νόμος 4046

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 28/Α/14.02.2012

’Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας

id: 254Β

Κατεβάστε εδώ το αρχείο