ΦΕΚ 2984/Β/27.12.2011-Συμψηφισμός με Χρέη Νοσοκομείων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.42000/31584/4324

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2984/Β/27.12.2011

Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ

id: 253

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Συμπληρωματική ΚΥΑ Συμψηφισμού Rebate-Τέλους Εισόδου (Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ. Φ.42000/31584/4324/27-12-2011, ΦΕΚ 2984/τ.α./27-12-2011)