ΦΕΚ 2984/Β/27.12.2011 – Συμψηφισμός με χρέη νοσοκομείων

27/12/2011

Υπ. Απ. υπ’ αριθμ. Φ.42000/31584/4324

Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ


Αρχείο pdf (342KB)