ΦΕΚ 3047/Β/16.11.2012 – Θετικός Κατάλογος

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 110708

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3047/Β/16.11.2012

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδαφ. α΄ του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

id: 285

Κατεβάστε εδώ το αρχείο