ΦΕΚ 1973/Β/31.12.2003 – Λίστα Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  ΔΥΓ3/89292/03

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1973/Β/31.12.2003

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχή Κοινοτική για την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές μελέτες φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο

id: 168

Κατεβάστε εδώ το αρχείο