ΦΕΚ 3054/Β/18.11.2012 – Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΕΚΠΥ

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΕΜΠ5

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3054/Β/18.11.2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β/11-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει

id: 286

Κατεβάστε εδώ το αρχείο