ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Υ104
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου»

id: 372 Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο