ΦΕΚ 312/ΥΟΔΔ/02.07.2013 – Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Λίστας Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.61605

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 312/ΥΟΔΔ/02.07.2013

Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.60242/15−6−2010 (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/15−6−2010) απόφασης όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, με περιεχόμενο τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες

id: 309A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο