ΦΕΚ 317/B/14.05.1990 – Ποσοστό Κέρδους Φαρμακοποιών

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση A3/1548/90

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 317/B/14.05.1990

Τροποποίηση A.Δ. 14/89.Ποσοστό κέρδους φαρμακοποιών 35%

id: 42

Κατεβάστε εδώ το αρχείο