ΦΕΚ 3189/B/02.08.2018 – Τέλος Αξιολόγησης ΗΤΑ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. οικ. 58584 3189/B/02.08.2018 Καθορισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμάκων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 με την Αριθμ. Δ3(α)22018 (2391/B/19.06.2019)