ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011 – Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 3918/2011 31/Α/02.03.2011  Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας-Τροποποίηση ποσοστού κέρδους χονδρεμπόρων (Άρθρο 38)