ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011 – Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας (Άρθρο 63)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 3918/2011 31/Α/02.03.2011   Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 63