ΦΕΚ 329/Β/13.02.2014 – Αντικατάσταση Υπουργικής Απόφασης έγκρισης του θετικού καταλόγο

Νομοθετικό Κείμενο: Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.14228
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 329/Β/13.02.2014

Αντικατάσταση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ.1 εδάφιο α΄του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
id: 330

Κατεβάστε εδώ το αρχείο