ΦΕΚ 32/Β/17.01.2002 – Ιατροτεχνολογικά Προιόντα

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση ΔΥ8ΔΓΠοικ2740/02

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 32/Β/17.01.2002

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2000/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου( Ιατροτεχνολογικά προϊόντα)

id: 154

Κατεβάστε εδώ το αρχείο