ΦΕΚ 334/Β/29.02.2008 – Καθορισμός Ποσοστών Όρων και Διατυπώσεων Ισοπροπυλικής Αλκοόλης

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση 1230/111/08

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 334/Β/29.02.2008

Καθορισμός ποσοστών, όρων και διατυπώσεων για την αναγνώριση φυσικής απομείωσης (φύρας) ισοπροπυλικής αλκοόλης κατά την αποθήκευση της ή στις χρήσεις αυτής

id: 202

Κατεβάστε εδώ το αρχείο