ΦΕΚ 3356/Β/17.12.2012 – Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)οικ.104744/2012 Υπουργικής Απόφασης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/ οικ./19389 3356/Β/17.12.2012 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)οικ.104744/2012 Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων» (ΦΕΚ Β’ 2912)