ΦΕΚ 3371/Β/18.12.2012 – Συμψηφισμός Απαιτήσεων ΕΟΠΥΥ Φαρμακευτικών Εταιρειών & Νοσοκομείων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αρθιμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.119868

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3371/Β/18.12.2012

Συμψηφισμός απαιτήσεων ΕΟΠΥΥ, φαρμακευτικών εταιρειών και νοσοκομείων

id: 291

Κατεβάστε εδώ το αρχείο