ΦΕΚ 3371/Β/18.12.2012 – Συμψηφισμός απαιτήσεων ΕΟΠΥΥ, φαρμακευτικών εταιρειών και νοσοκομείων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αρθιμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.119868 3371/Β/18.12.2012

Συμψηφισμός απαιτήσεων ΕΟΠΥΥ, φαρμακευτικών εταιρειών και νοσοκομείων