ΦΕΚ 343/Β/11.05.1989 – Άρθ. 437-446 διαμόρφωση τιμών φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΑΔ 14/1989 343/Β/11.05.1989  Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων που εκδόθηκαν μέχρι και 16 Φεβρουαρίου 1989.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 437-446. Διαμόρφωση τιμών φαρμάκων