ΦΕΚ 351/B/06.07.1987 – Παραγωγή & Εισαγωγή Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση A6/6304/87

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 351/B/06.07.1987

Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με Κοινοτική για κυκλοφορία παραγωγή & εισαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων Οδηγία 87/19 L 131/87

id: 29

Κατεβάστε εδώ το αρχείο