ΦΕΚ 36/Α/25/02/1998 – Κατάργηση των Επιβαρύνσεων Υπέρ Τρίτων επί της Τιμής των Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Κύρωση πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 7/11/1997

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 36/Α/25/02/1998

Κατάργηση των επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων επί της τιμής των φαρμάκων

id: 101Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο