ΦΕΚ 365/Υ.Ο.Δ.Δ./26.06.2018 – Συγκρότηση Επιτροπή Αξιολόγησης

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Α1β/Γ.Π.: οικ. 48052 365/Υ.Ο.Δ.Δ./26.06.2018 Συγκρότηση και Ορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης)