ΦΕΚ 3677/Β/31.12.2014 – Συνταγογράφηση για χρόνιες παθήσεις & Διατάξεις Tιμολόγησης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ3γ/105023 3677/Β/31.12.2014 Έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών έως εξάμηνης διάρκειας για χρόνια νοσήματα