ΦΕΚ 3686/Β/10.08.2021 – Οικονομική ενίσχυση ύψους 70.000.000 € στο Υπουργείο Υγείας

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Β1.α/οικ. 49804 3686/Β/10.08.2021 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού