ΦΕΚ 36/Α/25.02.1998 – Κατάργηση των επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων επί της τιμής των φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Κύρωση Π.Ν.Π. της 7/11/1998 36/Α/25.02.1998  Κατάργηση των επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων επί της τιμής των φαρμάκων