ΦΕΚ 37/Β/24.01.1985 – Ιατρική Ενημέρωση για τα Φάρμακα

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Α6/10983/84

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 37/Β/24.01.1985

Ιατρική ενημέρωση για τα φάρμακα από φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

id: 26

Κατεβάστε εδώ το αρχείο