ΦΕΚ 38/A/14.03.1997 – Χρέη Νοσοκομείων

Νομοθετικό Κείμενο:  Nόμος – 2469/97

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 38/A/14.03.1997

Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. Άρθρο 18 Ρύθμιση Χρεών Νοσοκομείων

id: 91

Κατεβάστε εδώ το αρχείο