ΦΕΚ 388/B/27.07.1987 – Εναρμόνιση Φαρμάκων Υψηλής Τεχνολογίας

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση A6/6667/87

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 388/B/27.07.1987

Εναρμόνιση φαρμάκων υψηλής τεχνολογίας ιδίως με μεθόδους βιοτεχνολογίας με την Οδηγία 87/22. Έχει καταργηθεί

id: 31

Κατεβάστε εδώ το αρχείο